TUYỂN DỤNG

Cách duy nhất để làm tốt một việc là hãy yêu công việc bạn làm. Nếu bạn chưa tìm thấy nó, hãy cứ tiếp tục tìm kiếm. Đừng dừng lại.
– Steve Jobs –

CÁC VỊ TRÍ ĐANG TUYỂN DỤNG

Tham gia với chúng tôi để làm việc với những người tốt nhất.

tìm việc làm

VĂN HÓA HATANA LAND

Được sống và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, lao động và hưởng thụ, thu nhập do chính bạn quyết định. Đó chính là những nét riêng biệt khi đến với HATANA LAND, là một doanh nghiệp có văn hóa đặc biệt – nơi mỗi người được tự do phát triển tối đa năng lực chuyên môn và được phát huy mọi khả năng của bản thân. Trong suốt lịch sử xây dựng và phát triển của mình, HATANA LAND luôn chú trọng phát triển văn hóa doanh nghiệp.

Hồ Chí Minh
8,000,000 - 15,000,000 (thỏa thuận)
31/07/2023